Personal och pedagogik

Vi vill skapa barn som är trygga i sig själva, som vet hur man är en bra kompis och som klarar av att samarbeta. Vi vill behålla den naturliga mjukheten i våra barn genom att uppmuntra dem till att vara rädda om varandra och vår miljö.

Hur gör vi detta? Genom att vara närvarande och fullt delaktiga i barnens vardag. Vi älskar sång och musik och leker gärna tillsammans med barnen. När vi är bland dem får vi möjlighet att verkligen lära känna dem och engagera oss i dem individuellt.

Varje stund på dagen är en möjlighet för oss att lära känna barnen ytterligare och se vad som utmärker just dem. Det är viktigt för oss att ni föräldrar vet hur måna vi är om era barn och att de utvecklas på bästa sätt, därför är vi desto gladare ju mer vi får lov att samarbeta med er!

Vi arbetar här därför att vi tror på våra ledord. Maten är viktig; den är en grundförutsättning för att man ska växa och orka med. Därför har vi varierad frukost med mycket att välja på så alla får i sig det de behöver. Vi pedagoger äter samma mat och tillsammans med våra barn; allt för att vi ska ha en lugn matsituation där vi tillsammans vågar pröva nya rätter och samtala kring var maten kommer ifrån.