Pedagogisk planering

Fokusområden:

Under läsårets gång arbetar vi utifrån fyra fokusområden, dessa är

  1. Social kompetens och bemötande
  2. Språk och kommunikation
  3. Naturvetenskap och teknik
  4. Matematik

Varje fokusområde har mål som är anknutna till läroplanen för förskolan 2018 och det är dessa som vi arbetar utifrån när vi gör våra planeringar inför våra aktivitetsgrupper.

Barngruppen och aktivitetsgrupper:

Under våra planerade aktiviteter som vi har fyra dagar i veckan så är den större barngruppen uppdelad i tre mindre. Rävgruppen är de äldre barnen, Igelkottsgruppen är mellanbarnen och Kaningruppen är de yngsta barnen. Vi startar alltid våra dagar på samma sätt genom att ha en gemensam morgonsamling där hela barngruppen är delaktig. Under morgonsamlingen kollar vi bland annat vilka kompisar som är här på Lindormen, vilka som är hemma, samt sjunger sånger, lyssnar på figursagor och mycket mer spännande saker. Vi delar senare upp oss i våra mindre aktivitetsgrupper och har våra planerade aktiviteter i dessa.

Pedagogisk planering:

Inför varje kommande läsår så väljer pedagogerna gemensamt ut en bok som kommer att följa barngruppen genom hela läsåret. Boken genomsyrar förskolans verksamhet och är delaktig i alla planerade aktiviteter som genomförs i våra mindre aktivitetsgrupper som även går hand i hand med våra fokusområden. 2021/2022 bok är ”Vips i trädet” som är skriven av Oskar Jonsson.

Utflyktsdagar:

Våra två äldre grupper, rävgruppen och igelkottsgruppen har varsin dag i veckan då vi går iväg på en utflykt tillsammans. Det kan tillexempel vara att vi går iväg till skogen eller till en lekplats. Skogen går hand i hand med vårt fokusområde och även här genomsyras aktiviteterna av vår bok i samspel med barnens intressen och önskemål.

Rytmik:

Alla aktivitetsgrupper har en dag i veckan då vi rör på kroppen lite extra, då kan det vara allt ifrån musik och dans till rörelsesagor samt lite lugnare tempo i form av avkopplingssagor. När vädret tillåter är vi gärna utomhus och har rytmik allihop tillsammans. På fredagar har vi alltid någon form av rytmik, istället för att vi delar upp oss i våra mindre aktivitetsgrupper.

DSC03346