Pedagogisk planering

Vi jobbar utifrån 4 olika fokusområden under året som följer med oss i hela arbetet, dessa är:
1: Socialt kompetens och bemötande
2: Naturvetenskap och teknik
3: språk & kommunikation
4: Matematik

Grupper
Barngruppen är uppdelad i 3 olika grupper, rävar, igelkottar och kaniner utifrån ålder. Vid planerade aktiviteter så är vi i dessa grupper. Vi har gemensam morgonsamling varje dag där vi bl.a sjunger namnsång, vilka som är borta, dagens schema och vädret.

Tema
Inför varje kommande läsår så väljer pedagogerna en bok som följer barngruppen hela läsåret, denna bok återkommer i det mesta som händer på förskolan, i gruppaktiviteter, i lekar, pyssel och berättelser under samlingsstunden. Vi arbetar utifrån boken och väver in den i våra fokusområden. Boken som vi valt till läsåret 20/21 heter Nalle Bruno åker till månen och är skriven av Gunilla Ingves.

Skogen
Större delen av året så går rävgruppen och igelkottsgruppen till skogen en gång i veckan. Målet med skogen är att ge barn kunskap om djur och natur, hur man är i naturen, kretslopp, allemansrätten, naturkunskap och även matematik. Vi anpassar planeringen utifrån barngruppen och deras intresse.

Röris / rytmik

Varje grupp har en planerad aktivitet med röris/rytmik varje vecka. Vi har även tillfällen med hela barngruppen tillsammans och gärna ute på gården. Detta gör vi för att stärka gemenskapen, träna motorik, röra på oss och ha kul!

DSC03346