Pedagogisk planering

Under våren har vi valt att arbeta med Snick & Snack som tema. Det är en saga om djuren i Kungaskogen som ska bygga en koja.
Sagan börjar med att vi får lära känna vännerna Snick (ekorre) och Snack (igelkott). De har bestämt sig för att bygga en trädkoja tillsammans. Först gör de en ritning på hur kojan ska se ut, sen samlar de brädor och pinnar. När de sedan ska börja bygga inser de att de inte har några verktyg…
De måste då söka upp Raffe räv, som har en pappa som är snickare och fråga om de får låna verktyg av honom. Raffe vill inte låna ut några verktyg, så Snick och Snack får fundera över vad de ska göra: Lägga ner hela idéen om kojbygge, eller övertala Raffe att bygga den TILLSAMMANS med dem. De väljer så klart att be Raffe vara med. Sagan fortsätter sedan med olika djur som dyker upp bl. a Bitis som inte får vara med och olika lösningar på de problem som dyker upp.
Temat tar upp
-värdegrunden
-vänskap
-konfliktlösning
-hur man är en bra kompis
Utifrån sagan lär sig barnen om de olika djuren, hur de ser ut, vad de äter och var de bor. Vi arbetar med ett djur i taget genom att prata om djuret, måla bilder, använda naturmaterial mm.

Skogen
Vi kommer gå till skogen på torsdagar och ta med lunchen dit.
Målet med skogen är att ge barn kunskap om djur och natur, hur man är i naturen, kretslopp, allemansrätten, naturkunskap och även matematik. Vi kommer ha en naturruta, följa ett träd varje vecka för att se hur det förändras, göra en egen kompost med olika material, sjunga och leka. Vi anpassar planeringen utifrån barngruppen och deras intresse.
Röris kommer vi att ha på fredagar och samlingar varje dag där vi pratar om olika saker, sjunger och leker.

DSC03346