Pedagogisk planering

Vi jobbar utifrån 4 olika fokusområden under året som följer med oss i hela arbetet, dessa är:
september-oktober: Socialt kompetens och bemötande
november-december: Skapande
januari-mars: Språkutveckling
april-juni: Miljö

Grupper
Barngruppen är uppdelad i 3 olika grupper, rävar, igelkottar och kaniner utifrån ålder. Vid planerade aktiviteter och vid lunchen så är vi i dessa grupper. Vi har gemensam morgonsamling varje dag där vi bl.a sjunger namnsång, vilka som är borta, dagens schema och vädret.

Tema
Under läsåret 18/19 har vi valt att arbeta med Snick & Snack som tema. Det är en saga om djuren i Kungaskogen som ska bygga en koja.
Sagan börjar med att vi får lära känna vännerna Snick (ekorre) och Snack (igelkott). De har bestämt sig för att bygga en trädkoja tillsammans. Först gör de en ritning på hur kojan ska se ut, sen samlar de brädor och pinnar. När de sedan ska börja bygga inser de att de inte har några verktyg…
De måste då söka upp Raffe räv, som har en pappa som är snickare och fråga om de får låna verktyg av honom. Raffe vill inte låna ut några verktyg, så Snick och Snack får fundera över vad de ska göra: Lägga ner hela idéen om kojbygge, eller övertala Raffe att bygga den TILLSAMMANS med dem. De väljer så klart att be Raffe vara med. Sagan fortsätter sedan med olika djur som dyker upp bl. a Bitis som inte får vara med och olika lösningar på de problem som dyker upp.

Temat tar upp:
-värdegrunden
-vänskap
-konfliktlösning
-hur man är en bra kompis

Skogen
En dag i veckan under hela läsåret går Rävarna till skogen. Igelkottarna går en dag i veckan september-oktober och februari-juni. Målet med skogen är att ge barn kunskap om djur och natur, hur man är i naturen, kretslopp, allemansrätten, naturkunskap och även matematik. Vi anpassar planeringen utifrån barngruppen och deras intresse.

Röris / rytmik

Varje grupp har en planerad aktivitet med röris/rytmik varje vecka. Vi har även tillfällen med hela barngruppen tillsammans och gärna ute på gården. Detta gör vi för att stärka gemenskapen, träna motorik, röra på oss och ha kul!

DSC03346