Pedagogisk planering

Fokusområden
Under läsårets gång arbetar vi utefter fyra olika fokusområden som alla är direkt anknutna
till läroplanen för förskolan 2018 mål. Vi använder oss av dessa när vi gör våra planeringar
inför våra aktivitetsgrupper. Våra fyra fokusområden som vi arbetar utefter är:

1. Social kompetens och bemötande – vi startar alltid upp varje läsår med detta
fokusområde för att den nya barngruppen skall lära känna varandra och bli trygga både med sina nya vänner samt med oss pedagoger. Vi har bland annat samlingar, sångstunder, lekar och är mycket utomhus för att barngruppen på ett så naturligt sätt som möjligt skall kunna hitta sina platser i barngruppen och varandra.

2. Språk och kommunikation – Vi går vidare till språk och kommunikation efter att vi haft social kompetens och bemötande. Här arbetar vi med språk i olika former, det kan vara allt ifrån bokstäver, böcker, rim och ramsor till att vi skapar och leker tillsammans. Det finns oändligt med möjligheter inom språk och så mycket spännande att göra!

3. Matematik – Vårt tredje fokusområde är matematik. Inom matematiken arbetar vi med både bokstäver, siffror, former, lägesord och mycket annat som hör matematiken till. Detta fokusområde ger barnen en möjlighet att bekanta sig med de vanligaste delarna inom matematiken som de även möter dagligen i sin vardag både på förskolan och utanför.

4. Naturvetenskap och teknik – Vårt fjärde och sista fokusområde är naturvetenskap och teknik och detta fokusområde brukar vi avsluta vårt läsår med. Här möter barnen en blandning av både plantering, byggnation och natur. Detta fokusområde ligger under vårterminen och öppnar upp för att gå iväg på utflykter både till vår närliggande skog men också till lite längre utflykter såsom till Slottskogen i Göteborg och Miljöarken i Mölnlycke. Vi har även vårt fantastiska insektshotell i närheten av förskolan som vi gärna går iväg till för att kolla på alla blommor, bin och planteringar.

Barngruppen och aktivitetsgrupper
Vi har aktiviteter i stort sett varje dag på förskolan som är planerade utifrån dessa
fokusområden och som har en anknytning till läroplanen för förskolan 2018. Vi delar upp oss
i våra mindre aktivitetsgrupper under våra aktiviteter. Rävgruppen är de äldsta barnen,
Igelkottsgruppen är mellanbarnen och Kaningruppen är de yngsta barnen.
Vi startar alltid våra dagar genom att ha en gemensam samling där hela barngruppen är
samlad och där innehållet varierar. Vi börjar alltid med en namnsång där vi kollar vilka
kompisar som är här och därefter kollar vi vilka som är hemma, när vi kollat av vilka
kompisar som är här brukar vi tillexempel sjunga, lyssna på en figursaga, kolla kalendern och
mycket mer spännande saker. Efter samlingen delar vi upp oss i våra mindre
aktivitetsgrupper och har därefter våra planerade aktiviteter i dessa grupper.

Pedagogisk planering
Inför varje nytt läsår väljer pedagogerna gemensamt ut en bok som vi under läsårets gång
kommer att arbeta utefter och som följer barngruppen som en röd tråd. Boken genomsyrar
förskolans verksamhet och är delaktig i de planerade aktiviteterna men också synlig på
avdelningen genom olika sammanhang. Boken som väljs går även hand i hand med våra fyra
fokusområden och skapar därigenom en helhet där både bok, fokusområden och barnens
intresse är delaktiga i förskolans verksamhet. Vi använder oss även en del av
utomhuspedagogik och tycker att det är extra roligt att ta med oss material ut till vår
fantastiska gård som bjuder in till många olika sorters lekar där bara fantasin kan sätta
gränser! Den bok som vi under 2023/2024 kommer att arbeta utefter heter “Tågresan” och är skriven av Hannah Arnesen.

Utflyktsdagar
Våra två äldre grupper – rävgruppen och igelkottsgruppen har varsin dag i veckan då vi går
iväg på en utflykt, vi kan tillexempel gå vi iväg till skogen, en lekplats eller åka iväg till något
spännande ställe. Skogen går hand i hand med vårt fokusområde och även här genomsyras
aktiviteterna av vår bok i samspel med barnens intresse, önskemål och idéer. Boken är
levande i såväl vår inomhusmiljö som i vår utomhusmiljö.

Rytmik
Alla våra tre aktivitetsgrupper har en dag i veckan då vi rör på våra kroppar lite extra, det kan
vara att vi dansar till musik, gör följa John till att göra olika yogaövningar. Rytmiken är väldigt
uppskattad av såväl de yngsta barnen som de äldsta och bjuder in till både lek, skratt och
rörelse.

DSC03346