Pedagogik

Natur och miljö är något som ligger oss varmt om hjärtat och som vi använder oss av kontinuerligt i vår vardag och i samtal med barnen. Vi har en fantastisk gård som utvecklar grovmotoriken, fantasin och där barnen leker genusneutralt. Forskning visar på att när barn leker ute i naturen leker de mer över könsrollerna och även mer med varandra. Därför lägger vi stor vikt vid barnens fria lek.

Våra pedagoger finns alltid nära våra barn, samtalar med dem och hjälper dem vid behov. Att vara lyhörd inför barnens egna behov skapar trygga barn med hög empatisk och social förmåga.

Våra barn har en naturlig nyfikenhet och vetgirighet. Vi strävar efter att uppmuntra detta hos varje individ så att de själva är med och påverkar takten och riktningen av sin inlärning; inte genom rigida verksamhetsplaner och strukturer utan genom glädje och valfrihet.

Varför fokus på just valfrihet? När man har tilltro till barnens egen förmåga stärker vi deras självkänsla och bygger självförtroende. Faktabaserad inlärning blir desto lättare när man arbetar med barn som i grunden är glada, självsäkra och vågar ge uttryck för vad de känner.

Ambitionen hos våra pedagoger är att se behoven och intresset hos varje barn och anpassa aktiviteter utefter detta.

Den röda tråden i allt vi gör är omtanke för varandra, god kamratskap och glädje.