Föräldrarnas roll

Föräldrainsatsen – tiden vi avsätter för att utveckla verksamheten, varierar beroende på antalet familjer vi har på Lindormen för tillfället samt vad som behövs göras.

Vi har rullande städschema där föräldrarna sköter all städning. Utöver detta så stöttar vi personalen med barngruppen vid några tillfällen per termin.

Alla erbjuds möjligheten att utefter sina intresseområden välja på vilket sätt man vill engagera sig. Vi har exempelvis: aktivitetsgruppen ordnar aktiviteter för familjerna, fixargruppen anordnar en fixardag för upprustning av gården, rekryteringsgruppen arbetar med marknadsföring och rekrytering av nya familjer, personalgruppen sköter all arbetsgivarkontakt med personalen och sedan har vi även arbete i styrelsen.