Ledord

Omtanke: Vi värnar om varandra – vuxna såväl som barn! Den röda tråden och det som binder verksamheten samman är vår omtanke gentemot varandra, gentemot vår miljö och framförallt gentemot våra barn.

Engagemang: Vi är stolta över vår fantastiskt fina förskola vars visioner kunnat förverkligas tack vare föräldrars och pedagogers genuina engagemang att skapa den bästa möjliga miljön för våra barn.

Matglädje: Detta är en hörnsten i verksamheten, eftersom vi är övertygade om att matglädje och hållbart tänkande hänger ihop med ökad livskvalité och välmående.

Natur: Vi vill med alla våra sinnen, tillsammans med barnen, upptäcka naturen på ett nyfiket sätt. Vi strävar efter att förstå vår miljö och dess kretslopp så att vi och våra barn blir en del av en mer hållbar utveckling.

DSC03307