Styrelsen

Vi är alla olika i den mängd tid vi har att avsätta för vårt engagemang men det vi har gemensamt är vår strävan efter att skapa den bästa möjliga miljön får våra barn.

Vi som sitter i styrelsen arbetar just efter den frågeställningen: vad är bäst för våra barn? I vår strävan att nå detta mål finns inga begränsningar.

Våra ledord är transparens, lyhördhet, flexibilitet och mångfald. Dessa ledord genomsyrar varje möte, varje frågeställning och i slutändan också varje beslut om Lindormens framtid.

Transparens: Lindormen ska vara en genomskinlig verksamhet där alla har full insyn i pedagogisk verksamhet såväl som styrelsens beslutsfattande.

Lyhördhet: För att vi ska kunna fortsätta utvecklas och hålla den fantastiska standard som vi har måste vi vara lyhörda för framförallt våra barns behov men också för pedagogers och föräldrars synpunkter och idéer.

Flexibilitet: Det är viktigt att våga förändras när existerande rutiner inte längre är optimala. Vi välkomnar nytt med öppenhet och nyfikenhet!

Mångfald: Vi välkomnar alla typer av familjekonstellationer, barn och föräldrar – våra olikheter berikar oss med nya erfarenheter och perspektiv.