Varför välja Lindormens föräldrakooperativ?

 • Möjlighet att påverka: genom att vara nära till beslutsfattande
 • Frihet och kreativitet: genom möjligheten att utveckla verksamheten tillsammans
 • Transparens: full insyn i verksamheten och därigenom dina barns vardag
 • Sociala fördelar: barnen lär sig lita på andra vuxna och lära känna kompisarnas familjer på ett naturligt sätt
 • Nätverkande: alla bidrar med unika kompetenser och färdigheter
 • Kvalité: genom föräldrarnas engagemang kan vi säkerställa att våra barn får det allra bästa
  • Den fantastiska personalen
  • Personaltäthet och åldersintegrerad barngrupp
  • Inspirerande utemiljö
  • Stor flexibilitet kring inskolning och tider
  • Barn till föräldralediga får lov att gå halvtid

   

 • Relationsbyggande: vi bygger starkare relation till våra barn men också till andra familjer

DSC03326