Föräldraintervju

Benjamin, pappa till Hugo 2 år.
Student

Vi gillar att ha Hugo på Lindormen. 

Varför? För det första så är uteplatsen inbjudande. Jag gillar verkligen att marken är kuperad och har träd, natur och mysiga lekställen.
Pedagogerna är trevliga och berättar alltid om hur Hugos dag varit.

Barngruppen är inte särskilt stor, det var ett stort plus för oss, det gör att pedagogerna får mer tid för varje enskilt barn. Den blandade barngruppen är också trevlig, Hugo har ju vissa äldre barn som idoler.

Pedagogerna delar på barngruppen rätt ofta så att de äldre barnen går på utflykt i skogen, finns flera skogspartier i närheten, bland annat Herkules/Gunnebo. Då finns det tid för de små barnen att ha mysiga småsamlingar och knyta an till barnen i sina egna åldrar. Som föräldrar får vi ofta ta del av både utflykterna och samlingarna genom en app där vi får se bilder och filmer på barnen(det värmer på fikarasten).

Ungefär var tolfte vecka så har varje familj insatsvecka. Det betyder att vi städar förskolan två kvällar och har en dag då vi möjliggör för personalen att ha veckomöte genom att ta ansvar för barnen(utomhus). 

Utöver det så får vi som föräldrar engagera oss i förskolan genom att sätta oss på en ansvarspost. Jag är PR-ansvarig tillsammans med en annan pappa på förskolan och det är bland annat mig ni kommer träffa om ni kommer till förskolan på visning.